European Consumer Payment Report 2020

Europejski Raport Płatności Konsumenckich (ECPR) pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów: ich wydatki i umiejętność zarządzania finansami domowymi każdego miesiąca.

O raporcie

Europejski Raport Płatności Konsumenckich (ECPR) pozwala uzyskać wgląd w codzienne życie europejskich konsumentów: ich wydatki i umiejętność zarządzania finansami domowymi każdego miesiąca.

Druga fala pandemii Covid-19 wymusiła na rządzących prawie we wszystkich europejskich krajach wprowadzenie kolejnych obostrzeń, co nie pozostaje bez wpływu na firmy, jak i konsumentów w całej Europie, dla których wyzwaniem jest zarządzanie domowym budżetem w korona-rzeczywistości.

Kluczowe wnioski – Polska:

 • 6 na 10 konsumentów (61%) przyznaje, że rosnące rachunki mają negatywny wpływ na ich samopoczucie (średnia dla UE wynosi 47%) – pod tym względem konsumenci z Polski są w pierwszej trójce tych krajów, dla których jest to największy problem.
 • 48% osób pytanych przez Intrum przyznaje, że obecna sytuacja i niepewność jutra skłoniła je do podjęcia kroków, by zwiększyć swoją wiedzę w zakresie finansów osobistych. To zdecydowanie więcej niż europejska średnia, która wynosi 40%.
 • Blisko 7 na 10 konsumentów (69%) przyznaje, że nie zadowala ich kwota, którą mogą oszczędzać każdego miesiąca (średnia UE: 56%).

 

ECPR 2020 – główne wnioski:

Pandemia Covid-19 pogorszyła dobrobyt finansowy europejskich konsumentów.

 • Blisko połowa europejskich konsumentów (47%) twierdzi, że nigdy wcześniej nie martwili się o swój dobrobyt finansowy w takim stopniu, jak ma to miejsce obecnie.
 • Co 3 osoba (35%) straciła dochody z powodu kryzysu.
 • Młodsi konsumenci odczuwają konsekwencje finansowe pandemii w największym stopniu: 50% konsumentów z pokolenia Z (osoby w wieku 18-21 lat) twierdzi, że ich dochody zmniejszyły się z powodu Covid-19, w porównaniu z zaledwie 15% osób
  w wieku 65+ lat, którzy są tego samego zdania.
 • Osoby o niższych rocznych dochodach także zostały zauważalnie dotknięte przez kryzys: 40% respondentów przyznaje, że dysponuje teraz mniejszymi dochodami
  (35% osób o średnich dochodach i 32% z najwyższymi dochodami).
 • Wśród europejskich konsumentów wzrasta „stres finansowy”: 47% twierdzi, że ich finanse nie są wystarczająco bezpieczne, by mogli wieść życie pozbawione stresu.

Konsumenci martwią się wpływem spowolnienia gospodarczego na lokalne biznesy.

 • Blisko 2/3 europejskich konsumentów (64%) obawia się, że bezrobocie w ich regionie będzie większe, jeżeli ludzie nie będą bardziej wspierać lokalnych przedsiębiorstw.
 • Jednak mniej niż połowa (48%) uważa, że pieniądze, które wydają indywidualnie, mają znaczenie i mogą pomóc lokalnym biznesom.

Europejczycy więcej pożyczają, a mniej oszczędzają.

 • 61% europejskich konsumentów, którzy pożyczają pieniądze na opłacenie rachunków, robi to każdego miesiąca, w porównaniu z 52% odnotowanymi w 2019 r.
 • 1/3 respondentów (34 procent) przyznaje, że obecnie oszczędza mniej pieniędzy niż przed kryzysem.
 • 1/4 wszystkich respondentów (25%) twierdzi, że po opłaceniu rachunków domowych pozostaje im nie więcej niż 10% miesięcznego wynagrodzenia.
 • 2/3 (65%) twierdzi, że są bardziej ostrożni niż zwykle w kwestii zaciągania długów.
 • 67% konsumentów nie chce pożyczać pieniędzy na duże wydatki, dopóki nie będą mieć pewności, że kryzys się skończył.

Niepewność ekonomiczna powoduje nowe zainteresowanie tematami związanymi z finansami osobistymi.

 • 40% konsumentów podejmuje kroki w celu poprawy swojej wiedzy na temat finansów, aby przygotować się na niepewność gospodarczą spowodowaną przez pandemię Covid-19.
 • 47% wskazuje, że bezpieczeństwo finansowe stało się dla nich głównym priorytetem od początku kryzysu.
 • 3 na 10 konsumentów (29%) twierdzi, że dla ich związku byłoby lepiej, gdyby oni i ich partner/partnerka byli w stanie lepiej zarządzać swoimi finansami osobistymi.
 • 4 na 10 konsumentów w wieku 65+ twierdzi, że ich bank zapewnił im podstawową wiedzę o finansach, w porównaniu z 28% wszystkich respondentów, którzy odpowiedzieli w ten sam sposób.
 • Internet stał się najpopularniejszym źródłem edukacji finansowej: 43% konsumentów twierdzi, że jest on głównym źródłem informacji w obszarze finansów.

Zrównoważony rozwój jest priorytetem w 2020 r.

 • 1 na 2 respondentów (47%) ogranicza swoje wydatki, kierując się podejściem sustainability (wzrost z 42% w 2019 roku).
 • Zainteresowanie zrównoważonym rozwojem jest różne w różnych segmentach demograficznych: 50% respondentów z pokolenia Millennialsów, pokolenia Z i kobiet ogranicza swoje wydatki ze względu na zrównoważony rozwój. Wśród konsumentów płci męskiej i Boomerów odsetek ten spada do 44%.
 • Blisko połowa konsumentów (47%) kupuje mniej prezentów bożonarodzeniowych, ponieważ nie podoba im się ilość „śmieci” przez nie generowanych, a pokolenie Z
  i Millennialsi (osoby w wieku od 18 do 37 lat) są dwa razy bardziej skłonni do wydawania dodatkowych pieniędzy na prezenty przyjazne dla środowiska, które ograniczają ich ślad węglowy, niż osoby starsze z pokolenia wyżu demograficznego (wiek 65+).

 

Dane zbierano w dniach 28.08 – 5.10.2020 r.

 

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO