European Payment Report

Europejski Raport Płatności opisuje wpływ nieterminowych płatności na rozwój i wzrost europejskich przedsiębiorstw.