European Payment Report (EPR)

Europejski Raport Płatności opiera się na corocznym badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 29 europejskich krajach. W raporcie zbieramy dane od tysięcy firm z całej Europy, dzięki czemu zyskujemy wgląd w zachowania płatnicze i kondycję finansową europejskich przedsiębiorstw.

O Europejskim Raporcie Płatności 2020 (Polska)

 

Intrum publikuje European Payment Report co roku od 1998 r. To piąta edycja raportu European Payment Report dla Polski, który skupia się na ryzyku dotyczącym płatności na poziomie krajowym. Raport bazuje na badaniu, które zostało przeprowadzone jednocześnie w 29 krajach Europy między 14.02 a 14.05 2020 r. W badaniu wzięło udział łącznie 9 980 firm z 11 branż z całej Europy. W Polsce w badaniu uczestniczyło 501 przedsiębiorstw.

Najważniejsze wnioski:

 

Opóźnienia w płatnościach ograniczają płynność finansową polskich przedsiębiorstw:

 

  • Szacuje się, że polska gospodarka „cofnie się” o 4,6% w 2020 r. i przewiduje się, że bezrobocie wzrośnie o 9,9%. W takiej sytuacji ekonomicznej 55% badanych twierdzi, że opóźnienia w płatnościach spowodowane niepłacącymi na czas klientami, będą miały negatywny wpływ na ich płynność finansową.
  • Różnica między oferowanymi terminami płatności, a czasem, w którym płatności są faktycznie dokonywane, jest w naszym kraju zauważalna. Jest największa w przypadku firm z sektora publicznego: 20 dni, na drugim miejscu jest sektor B2B: 17 dni, a najbardziej rzetelnymi płatnikami są konsumenci: 9 dni.
  • Aż 45% respondentów uważa, że w ciągu dwunastu miesięcy ryzyko występowania opóźnionych płatności lub braku płatności ze strony dłużników ich firm wzrośnie.
  • Aż 71% respondentów uważa, że płatności dokonywane terminowo mają kluczowe znaczenie dla budowania
    i utrzymywania zaufania z dostawcami oraz partnerami biznesowymi.

 

Nieskuteczność w transgranicznym odzyskiwaniu należności wpływa na płatności:

 

  • Nieskuteczność lub niedostępność procedur transgranicznego odzyskiwania długów, to szczególna troska polskich firm: ponad połowa (53%) badanych twierdzi, że ma ona negatywny wpływ na płatności międzynarodowe i jest to największy odsetek w Europie.

 

Recesja na horyzoncie?

 

  • Wiele europejskich gospodarek doświadcza historycznej recesji. Żadna firma, także ta w Polsce, nie mogła przewidzieć problemów spowodowanych pandemią Covid­19, która pojawiła się w 2020 r.
  • Podczas, gdy „tylko” 16% przedsiębiorców uważa, że nasz kraj obecnie znajduje się w recesji, to już 57% jest zdania, że Polskę czeka taki scenariusz w ciągu roku lub dwóch.
  • Pandemia Covid­19 znacznie obniżyła nastroje rodzimych przedsiębiorców w tej kwestii. W zeszłorocznej edycji badania (2019) jedynie 3% było przekonanych o tym, że trwamy w recesji.

 

 

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO