European Payment Report (EPR)

Europejski Raport Płatności opiera się na corocznym badaniu przeprowadzanym jednocześnie w 29 europejskich krajach. W raporcie zbieramy dane od tysięcy firm z całej Europy, dzięki czemu zyskujemy wgląd w zachowania płatnicze i kondycję finansową europejskich przedsiębiorstw.

O Europejskim Raporcie Płatności 2022

Intrum publikuje European Payment Report co roku od 1998 r. To siódma edycja raportu EPR dla Polski, który skupia się na ryzyku dotyczącym płatności na poziomie krajowym.

Raport bazuje na badaniu, które zostało przeprowadzone jednocześnie w 29 krajach Europy między 14.01 a 12.04.2022 r.  W badaniu wzięło udział łącznie 11 007 firm z 15 branż z całej Europy. W Polsce w badaniu uczestniczyło 500 przedsiębiorstw.

 

Najważniejsze wnioski:

Sytuacja firm po pandemii Covid-19:

 • 54 proc. polskich przedsiębiorców przyznaje, że ich firmy są w gorszej sytuacji niż przed wybuchem pandemii w marcu 2020 r., to więcej niż wynosi europejska średnia – 49 proc.
 • W Polsce ponad połowa respondentów (55 proc.) uważa, że ich firma nie byłaby w stanie lepiej zarządzać zakłóceniami przepływów pieniężnych i zysków niż przed wybuchem epidemii Covid-19, gdyby w ciągu najbliższych kilku lat doszło do kolejnego kryzysu (średnia europejska: 47 proc.).
 • 43 proc. pytanych z Polski uważa, że minie co najmniej rok, zanim pandemia przestanie wywierać jakikolwiek negatywny wpływ na ich firmy. Dla porównania, średnia dla całej Europy wynosi 35 proc.
 • Pytani przez Intrum paradoksalnie wskazują na to, że pandemia ma także pozytywne skutki. 60 proc. przedsiębiorców z Polski uważa, że to wydarzenie zmusiło ich firmy do lepszego zarządzania ryzykiem związanym z opóźnionymi płatnościami.

Inflacja nowym zagrożeniem dla polskich firm?:

 • Firmy w całej Europie, także w Polsce zaczęły wychodzić z recesji, którą przyniosła pandemia, a na horyzoncie już pojawiło się nowe zagrożenie: rosnąca inflacja.
 • 6 na 10 (60 proc.) respondentów z Polski uważa, że ich organizacja nie posiada odpowiednich kompetencji, aby skutecznie zarządzać wpływem inflacji na prowadzoną działalność. 55 proc. pytanych przedsiębiorców przyznaje również, że inflacja ogranicza zdolność ich firm do dalszego rozwoju i wykorzystywania nowych możliwości.

Powiększająca się luka płatnicza coraz większym problemem dla firm:

 • Kolejny raz okazuje się, że najbardziej rzetelnymi płatnikami w naszym kraju są konsumenci – w przypadku sektora B2C luka płatnicza wynosi 9 dni i od zeszłego roku wzrosła o 1 dzień.
 • W sektorze B2B luka płatnicza w ciągu roku wzrosła z 10 (2021) do 17 dni (2022).
 • Niechlubnymi rekordzistami są klienci w sektorze publicznym – obecnie luka płatnicza wynosi 21 dni, a w zeszłym roku „tylko” 9 dni.
 • 74 proc. pytanych z Polski przyznaje, że ich firma w ciągu ostatnich 12. miesięcy zgodziła się na dłuższy termin płatności, niż ten, z którym czułaby się komfortowo. Takie zachowanie ma swoje powody. Połowa (50 proc.) respondentów przyznaje, że ich firma zgodziła się na taki krok, by nie popsuć sobie relacji z klientem.
 • Opóźnione płatności, czyli klienci płacący po terminie, są problemem aż dla 77 proc. polskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu i ta sytuacja nie zmieniła się na przestrzeni roku (77 proc. – 2021 r.).
 • 6 na 10 (62 proc.) firm w naszym kraju jest obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaniepokojonych zdolnością swoich klientów do terminowego regulowania płatności (a właściwie jej brakiem!) i od zeszłego roku odsetek ankietowanych, którzy podpisaliby się pod tym stwierdzeniem, nie zmienił się (61 proc. – 2021 r.).
 • W jaki sposób firmy zabezpieczają się przed opóźnionymi płatnościami? „TOP 3” działań stosowanych przez polskich przedsiębiorców to: żądanie przedpłaty (43 proc.), sprawdzanie wiarygodności kredytowej klienta (27 proc.) i korzystanie z ubezpieczenia kredytu (20 proc.).

Polskie firmy stawiają na zrównoważony rozwój:

 • Polskie firmy stawiają na zrównoważony rozwój, ponieważ coraz częściej są świadome „konsekwencji” lekceważenia podejścia sustainability w biznesie. 56 proc. respondentów Intrum uważa, że jeżeli ich firmy nie będą postrzegane jako podmioty poważnie traktujące swoje obowiązki w zakresie ochrony środowiska, szybko stracą klientów.
 • Podejście sustainability wymaga również od firm stosowania zrównoważonych praktyk płatniczych. Blisko 6 na 10 (58 proc.) polskich przedsiębiorców pytanych przez Intrum deklaruje, że ich firmy podejmują odpowiednie działania, aby być jeszcze bardziej rzetelnymi płatnikami w stosunku do swoich dostawców.

 

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO