European Payment Report (EPR)

Europejski Raport Płatności opiera się na corocznym badaniu, przeprowadzanym jednocześnie w 29 europejskich krajach. W raporcie zbieramy dane z tysięcy firm z całej Europy, dzięki czemu zyskujemy wgląd w zachowania płatnicze i kondycję finansową europejskich przedsiębiorstw.

O Europejskim Raporcie Płatności 2019

 

Europejski Raport Płatności 2019 bazuje na badaniu przeprowadzonym w 29 europejskich krajach w dniach od 31 stycznia do 5 kwietnia 2019 r. Raport zawiera dane zebrane przez Intrum od 11,856 przedsiębiorców z całej Europy, by zdobyć wiedzę na temat zachowań płatniczych i kondycji finansowej europejskich przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób, które określiły się jako prezesi, dyrektorzy zarządzający, szefowie działów finansowych, itp.

Kluczowe informacje:

 • Nowe oznaki kryzysu gospodarczego: wzrost zagrożenia długami i odsetka nieściągalnych należności.
 • Przedsiębiorcy płacą coraz później:
  • firmy z sektora publicznego płacący po terminie nadal są problemem.
 • Wzrasta potrzeba działań, które miałyby przeciwdziałać zatorom płatniczym, np. tych w obszarze legislacyjnym.
 • Zwalnianie lub niezatrudnianie nowych pracowników w dalszym ciągu jest jedną z ważniejszych i najbardziej zauważalnych konsekwencji opóźnionych płatności.
 • Co 5 przedsiębiorca z Europy uważa, że szybsze płatności umożliwiłyby zatrudnianie większej liczny pracowników.
 • Połowa europejskich firm jest zdania, że ich kraj stanie się bezgotówkowy w ciągu 10 lat lub w krótszym czasie.

Recesja w zasięgu wzroku:

 • Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych należności, opóźnione płatności od kontrahentów i klientów z sektora B2B i wyższe ryzyko popadnięcia w długi.
 • Prawie 1/5 (18%) przedsiębiorców biorących udział w badaniu jest przekonana o tym, że ich kraj jest już świadkiem spowolnienia gospodarczego.
 • Odsetek nieściągalnych należności, biorąc pod uwagę całkowite przychody przedsiębiorstw, wzrósł w 2018 r. do 2.31% z 1.69% odnotowanych w 2017 r.
 • 16% przedsiębiorców przyznało, że w tym roku wzrośnie ryzyko ze strony ich dłużników (z 12%), podczas, gdy tylko 9% jest zdania, że to ryzyko się zmniejszy (spadek w 10%).
 • Średni czas płatności faktycznie dokonywanych przez klientów B2B wzrósł
  z 34 dni do 40 dni w porównaniu do ubiegłego roku.
 • Wśród tych firm, które zmagają się już z recesją lub oczekują spadku koniunktury, większość planuje obcięcie kosztów (45%) i podchodzić bardziej świadomie do zaciągania zobowiązań finansowych (36%)
 • 3 na 10 (29%) firm postanawia zwiększyć i przyspieszyć sprzedaż, by zabezpieczyć swoje finanse na czas spowolnienia gospodarczego.
 • Blisko 1 na 6 przedsiębiorstw (17%) widząc na horyzoncie w swoim kraju kryzys gospodarczy, nie planuje podejmować jakichkolwiek działań.

 

Zamów raport


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO