Dlaczego nasi pracownicy tak wysoko oceniają Intrum jako pracodawcę?

Chcesz poznać aktualne działania Grupy Intrum w obszarze zrównoważonego rozwoju i dowiedzieć się, w jaki sposób przyczyniamy się do zmniejszania negatywnego wpływu naszej firmy na środowisko, niesiemy pomoc firmom, konsumentom i innym interesariuszom? A może chcesz dowiedzieć się, dlaczego nasi pracownicy tak wysoko oceniają Intrum jako pracodawcę?

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wątkami, które widnieją w najnowszej edycji raportu Grupy Intrum "Annual and Sustainability Report”.

Trzy główne obszary, które wyznaczają kierunek naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2020 r. to:

  1. Umożliwianie zrównoważonych płatności.
  2. Bycie godnym zaufania i szanowanym przez wszystkich uczestnikiem rynku.
  3. Dbanie o dalszy rozwój naszych pracowników, którzy wykonują pracę, która ma znaczenie.

Obszary te stanowią podstawę naszej pracy nad tworzeniem wartości dla różnych grup naszych interesariuszy. Są one ściśle związane z tożsamością marki Intrum i przenikają naszą codzienną działalność. Obszary naszych inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem pokrywają się z 10 zasadami programu Global Compact ONZ. Każdy obszar tematyczny jest również powiązany z wybranymi celami zrównoważonego rozwoju (SDG) widniejącymi w Agendzie 2030 ONZ, w które wnosimy istotny wkład.

 

Więcej: w raporcie Grupy Intrum "Annual and Sustainability Report”.