Kryzys związany z pandemią Covid-19 wpłynął negatywnie na płatności w Europie – przed firmami wyjątkowo trudny czas

Intrum publikuje dziś „Białą Księgę”*, która potwierdza negatywny wpływ kryzysu związanego z Covid-19 na perspektywy biznesowe, na sytuację finansową i zachowania płatnicze firm. Badanie zostało przeprowadzone wśród dyrektorów finansowych i innych osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe w 9 980 firmach w 29 europejskich krajach, także w Polsce.

Gwałtowne spadki PKB w Europie zmniejszają obecnie dochody przedsiębiorstw, ograniczając przepływy pieniężne, jednocześnie zwiększając presję na firmach, by te bardziej efektywnie zarządzały swoimi zasobami pieniężnymi i płynnością finansową.

„Zabezpieczenie stałego przepływu środków pieniężnych poprzez terminowe płatności, jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Wiele firm działa teraz w trybie przetrwania, ponieważ zostały zmuszone do okresowego zamknięcia się z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z Covid-19” – mówi Mikael Ericson, CEO i Prezes Grupy Intrum.

„Długoterminowe skutki ekonomiczne Covid-19 dla europejskich przedsiębiorstw nie są jeszcze znane. Jednak kryzys dotknął konsumentów w krótkim czasie, prowadząc do pogorszenia się dobrobytu finansowego. Realnie niższe dochody, którymi dysponują teraz konsumenci, wpływają na ich zdolność do terminowego regulowania faktur”.

Zgodnie z przewidywaniami, respondenci naszego badania zwrócili uwagę na wzrost presji odczuwanej obecnie w związku z finansami. 1 na 2 (51%) firmy twierdzi, że opóźnienia w płatnościach zagrażają jej przetrwaniu w czasie kryzysu związanego z Covid-19.

Branże hotelarsko-turystyczna i rozrywkowa najbardziej dotknięte przez kryzys

„Ograniczenia rządowe dotyczące podróży, zakupów, spożywania posiłków, ćwiczeń i innych form spędzania wolnego czasu poza domem, mocno uderzyły w europejską branżę hotelarską i przemysł rekreacyjny” – mówi Ericson.

W całej Europie zniesiono już obostrzenia, ale mimo to, prawdopodobne jest, że pandemia będzie mieć trwały, negatywny wpływ na firmy działające w wymienionych branżach.

Ponad 4 na 10 respondentów (42%), przedstawicieli branży hotelarsko-turystycznej twierdzi, że recesja będzie miała poważny wpływ na ich firmy – jest to najwyższy wynik spośród 11 branż badanych przez Intrum.

Recesja jest największym wyzwaniem dla firm podczas kryzysu związanego z Covid-19, przy czym 44% przedsiębiorców twierdzi, że ma ona poważny wpływ na ich działalność, w porównaniu z 26% respondentów, którzy udzieli takiej samej odpowiedzi przed kryzysem.

 • Więcej niż połowa (56%) respondentów uważa, że ich kraj już znajduje się w recesji albo to zjawisko będzie mieć miejsce w ciągu roku (2019: 28%).

  • Sytuacja związana z pandemią Covid-19: przed kryzysem: 42%, podczas kryzysu: 64%.

  • Włochy: 83%, Belgia/Słowacja: 81%.

 • 4 na 10 (38%) przedsiębiorców jest zdania, że recesja będzie mieć znaczący wpływ na ich działalność.

  • Sytuacja związana z pandemią Covid-19: przed kryzysem: 26%, podczas kryzysu: 44%.

  • Najbardziej negatywne nastroje panują w branży hotelarsko-turystycznej i wypoczynkowej (42%).

  • 57% respondentów uważa, że recesja w całej Europie będzie jednym z TOP3 wyzwań związanych z płatnościami w ciągu następnych 12 miesięcy.

  • Sytuacja związana z pandemią Covid-19: przed kryzysem: 41%, podczas kryzysu: 66%.

Pomoc w odnalezieniu się w nowej, trudnej rzeczywistości

Na tle wyjątkowych zmian i turbulencji, firmy szukają pomocy w pokonywaniu wyzwań, które teraz przed nimi stoją. Wzrasta również liczba przedsiębiorców stosujących unijną dyrektywę w sprawie zwalczania zatorów płatniczych**.
23% europejskich firm biorących udział w badaniu twierdzi, że zawsze korzysta z tego rozwiązania, w porównaniu do 8%, które zostały odnotowane w zeszłorocznym badaniu.

„Połowa europejskich firm poszukuje obecnie inicjatyw, mających na celu zapobieganie opóźnieniom w płatnościach, które mają miejsce z powodu niepłacących na czas klientów i kontrahentów, oraz nowych przepisów, których celem byłoby rozwiązanie tego problem, co jest pozytywną informacją. Inicjatywy te będą miały zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stałego przepływu środków pieniężnych dla europejskich przedsiębiorstw po kryzysie” – komentuje Ericson.

 

 • * Zebraliśmy dane od 9 980 firm z 29 krajów w Europie, które działają w 11 różnych sektorach. Badanie było realizowane od lutego (okres przed wybuchem pandemii), do maja 2020 r.
 • **Celem dyrektywy UE w sprawie zwalczania zatorów płatniczych jest budowa kultury szybkich płatności. Dyrektywa zaleca, by okresy płatności dla firm wynosiły maksymalnie 60 dni i 30 dni w przypadku podmiotów z sektora publicznego.

 

Pobierz raport

Raport EPR 2020. Special Edition Covid-19 White Paper