Niemcy utrzymują najwyższą pozycję  w Barometrze Dobrobytu Finansowego Intrum

Niemcy utrzymują najwyższą pozycję w Barometrze Dobrobytu Finansowego Intrum

Intrum już po raz drugi publikuje „Barometr Dobrobytu Finansowego”*, który śledzi i porównuje kondycję finansową konsumentów w 24 europejskich krajach. Pomimo ciągłych ograniczeń działalności gospodarczej w Niemczech ze względu na pandemię Covid-19, kraj ten utrzymał się na szczycie tegorocznego rankingu.

Niemcy utrzymują najwyższą pozycję

Pomimo ciągłych ograniczeń działalności gospodarczej w Niemczech ze względu na pandemię Covid-19, kraj ten utrzymał się na szczycie tegorocznego Barometru.

Wydaje się, że środki stymulujące gospodarkę i systemy ochrony miejsc pracy ochroniły dochody gospodarstw domowych i umożliwiły konsumentom dalsze terminowe opłacanie rachunków. Ponadto, niemieccy konsumenci słyną z pragmatycznego podejścia do wydatków i skupienia się na oszczędzaniu, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskaniu przez kraj najwyższego miejsca
w rankingu dotyczącym oszczędzania na przyszłość (element składowy „Barometru Dobrobytu Finansowego Intrum”).

Jest oczywiste, że sytuacja finansowa gospodarstw domowych w krajach już wcześniej dotkniętych niestabilnością finansową i wysokimi stopami bezrobocia w okresie pandemii była gorsza. Miniony rok podkreślił znaczenie posiadania poduszki finansowej jako formy bezpieczeństwa, a w 2021 r. konieczne stanie się, by gospodarstwa domowe podjęły dodatkowe środki, aby lepiej zarządzać swoimi finansami - Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets w Intrum.

Europa Południowa ma problemy

W międzyczasie istniejące wcześniej zadłużenie gospodarstw domowych i niestabilność finansowa konsumentów w Europie Południowej zostały zaostrzone przez Covid-19, a kraje takie jak Włochy, Hiszpania i Grecja uzyskały niskie pozycje w tegorocznym rankingu.

Gospodarka Włoch osiągała słabe wyniki już pod koniec 2019 r., a silne spadki poziomu zatrudnienia między kwietniem a majem 2020 r. sprawiły, że również mocno obniżyły się dochody konsumentów. Utrudniło to możliwość terminowego regulowania rachunków i oszczędzania. W tym roku kraj spadł o 14 miejsc w naszym Barometrze.

Hiszpańska siła robocza w dużym stopniu znajduje zatrudnienie w turystyce, ale sektor ten został „zdewastowany” przez pandemię Covid-19 w większym stopniu niż w innych krajach Europy.
W wyniku pogłębiania się problemu bezrobocia, zdolność konsumentów do oszczędzania na przyszłość została znacznie ograniczona. Z powodu spadku Hiszpanii w rankingach dotyczących wiedzy na temat finansów i możliwości oszczędzania (elementy składowe „Barometru Dobrobytu Finansowego Intrum”), kraj ten spadł aż o 8 miejsc w Barometrze.

Grecja, której stopa bezrobocia jest najwyższa w Europie i której stopa oszczędności netto gospodarstw domowych wyniosła -15,1% w 2018 r. (najniższa w Europie), zajmuje ostatnie miejsce w rankingu, co oznacza niską zdolność konsumentów do płacenia rachunków na czas i oszczędzania na przyszłość.

Poprawa sytuacji Krajów Bałtyckich

Kraje bałtyckie przetrwały kryzys Covid-19 lepiej niż oczekiwano i odnotowały znaczący wzrost w tegorocznym Barometrze.

Ograniczenia działalności gospodarczej miały znaczący wpływ na poziom konsumpcji i zatrudnienia, ale stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych w stosunku do dochodów we wszystkich Krajach Bałtyckich, w połączeniu z dobrymi wynikami w rankingu dotyczącym wiedzy na temat finansów (element składowy „Barometru Dobrobytu Finansowego Intrum”), oznacza, że konsumenci z tego regionu są w lepszej pozycji niż wielu innych mieszkańców Europy do tego, by odzyskać równowagę finansową po kryzysie związanym z Covid-19.

Ograniczenia działalności gospodarczej miały znaczący wpływ na poziom konsumpcji i zatrudnienia w Estonii, ale inwestycje w infrastrukturę cyfrową oraz stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia gospodarstw domowych w stosunku do dochodów, pomogą konsumentom szybko wyjść z kryzysu.

Nasze badanie sugeruje, że niektórym konsumentom łatwiej jest osiągnąć bezpieczeństwo finansowe ze względu na indywidualne uwarunkowania finansowe i szerszy krajobraz makroekonomiczny. Nie ma żadnej szklanej kuli, dzięki której można byłoby przewidzieć przyszłość, niemniej jednak trzeba przyznać, że dzięki edukacji finansowej i wskazówkom zarówno od instytucji publicznych, jak i firm świadczących usługi finansowe, konsumenci mogą podejmować lepsze decyzje, jeśli chodzi o finanse osobiste - Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets
w Intrum.

 

* Barometr Dobrobytu Finansowego to wskaźnik pozwalający zbadać i z łatwością porównać dobrobyt finansowy konsumentów w 24 europejskich krajach. Barometr Dobrobytu Finansowego Intrum definiuje dobrobyt finansowy jako posiadanie przez konsumentów bezpieczeństwa finansowego, które pozwala zaspokoić codzienne potrzeby związane z wydatkami i kontrolować finanse osobiste. Na ten wskaźnik składają się następujące czynniki/kategorie:

  1. Zdolność do płacenia rachunków – bada stopień, do którego konsumenci są zdolni płacić swoje rachunki, oraz wskazuje, jaka część wynagrodzenia zostaje im w portfelu po zapłaceniu wszystkich zobowiązań każdego miesiąca;
  2. Oszczędzanie na przyszłość – wskazuje na zdolność konsumentów do oszczędzania pieniędzy każdego miesiąca, także na niespodziewane wydatki;
  3. Wiedza na temat finansów – bada poziom zrozumienia przez konsumentów pojęć z zakresu finansów osobistych.