ONE Intrum: tak globalne jak tylko możliwe, tak lokalne, jak tylko potrzeba

ONE Intrum: tak globalne jak tylko możliwe, tak lokalne, jak tylko potrzeba

Program ONE Intrum przekształca Intrum w prawdziwie globalną firmę, o ustandaryzowanych, nowoczesnych systemach, procesach i metodach pracy.

W ramach programu ONE Intrum, firma przechodzi z modelu funkcjonowania organizacji, w której działało wiele lokalizacji-oddziałów, do przedsiębiorstwa, które posiada wspólną technologię, strategie i sposoby pracy.

Ten ambitny program pozwala Intrum w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez wielkość, skalę i obecność geograficzną naszej marki, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej wiedzy, kultury i doświadczenia. Jako największa w Europie firma zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami i zakupem długów, potencjał rynkowy Intrum jest znaczący.

Annual & Sustainability Report 2021

Transformacja technologiczna

Skalowalna, oparta na modułach platforma IT, dedykowana całemu cyklowi zarządzania wierzytelnościami, zapewnia pełne cyfrowe sterowanie ze zwiększoną automatyzacją i standaryzacją danych we wszystkich krajach. Klienci korzystają z elastycznej międzynarodowej integracji w systemach wewnętrznych, jak również z rozwiązań portalowych, które zapewniają nowe metody płatności i więcej kanałów dla klientów naszych klientów.

Korzystając ze wspólnej platformy technologicznej i wspólnych procesów, Intrum może sprostać zmieniającym się potrzebom klientów, a także optymalizować rozwiązania dla różnych branż. Ta ciągła transformacja jest wspierana przez etyczne usługi windykacyjne i zaawansowaną analitykę danych.

W zdigitalizowanym świecie wymagania dotyczące elastycznych procesów, efektywnych metod pracy i niszowej wiedzy specjalistycznej, są wysokie. Musimy być w stanie zapewnić naszym klientom dogłębną znajomość branży i odpowiednie usługi, a także lokalną wiedzę i wysoką jakość, niezależnie od rynku.
Anders Engdhal, President & CEO, Intrum

Co to oznacza w praktyce:

1
Prosty, skalowalny, cyfrowy model operacyjny
zapewniający lepszą i bardziej trafną ofertę dostosowaną do obecnych i przyszłych potrzeb klientów, ich klientów i całego społeczeństwa. Skalowalny model umożliwia Intrum wzrost we wszystkich segmentach działalności, wykorzystując znaczące możliwości w zakresie zarządzania wierzytelnościami i inwestycji portfelowych.
2
Globalna platforma technologiczna.
Zwiększona cyfryzacja sprawi, że Intrum w pełni wykorzysta swoją wielkość i doświadczenie, przechodząc z 55 różnych systemów windykacyjnych i tysięcy podsystemów do jednego usprawnionego systemu we wszystkich krajach. Migracja spraw do nowej globalnej platformy przyspiesza z kwartału na kwartał, a do końca 2021 roku 20 proc. całkowitej liczby spraw było zarządzanych w nowej platformie.
Globalna platforma technologiczna jest kluczem do odblokowania dalszej efektywności i zapewnienia nam jeszcze większej konkurencyjności w przyszłość. Technologia umożliwia nam zajęcie czołowych pozycji w rozwoju systemów i usług informatycznych, takich jak portale cyfrowe, które można zintegrować z własnymi systemami klienta lub mobilne rozwiązania samoobsługowe dla konsumentów
Mohammed Salloum, Chief Operating Officer w Grupie Intrum.

Transformacja ma na celu zapewnienie prostszej, przyjaznej dla użytkownika, cyfrowej podróży klienta, w której można uniknąć czekania w kolejce telefonicznej.

Klienci i ich klienci, którzy chcą szybkiego, cyfrowego zarządzania sprawami, zauważą różnicę. Jednocześnie klienci mogą teraz cieszyć się ujednoliconym interfejsem i standardowym wyglądem na kilku rynkach. System zapewnia również możliwości dostępu do efektywnych kanałów komunikacji cyfrowej, co przynosi korzyści pracownikom, ułatwiając wymianę najlepszych praktyk między krajami
Mohammed Salloum.

3
Nowa globalna platforma analityczna. Analityka oparta na danych i zwiększona efektywność.
Zwiększona digitalizacja zwiększa dostęp do danych, które mogą zapewnić lepszy wgląd i podstawę do podejmowania decyzji wokół ryzyka kredytowego. W praktyce daje to możliwości np. dostosowania i optymalizacji podróży konsumenta w celu wzmocnienia płynności finansowej. W miarę jak Intrum przekształca się w firmę jeszcze bardziej opartą na danych, tak sztuczna inteligencja, analiza danych i inteligencja biznesowa stają się elementami codzienności dla niej i jej klientów.
4
4) Globalne front offices.
Otwarcie i rozbudowa globalnych, wielojęzycznych front offices w Atenach, Bukareszcie i Maladze jest kluczową częścią programu transformacji Intrum. Do maja 2022 r. te globalne centra wspierały 16 rynków Intrum i obsługiwały 17 proc. wszystkich rozmów z klientami końcowymi, korzystając z nowej platformy. Dzięki dobrze ulokowanym geograficznie, szerokim operacjom i dywersyfikacji ekspozycji pomiędzy różnymi klasami aktywów, Intrum może zapewnić "one-stop shop" dla klientów zarówno na poziomie pojedynczego rynku, jak i na poziomie ogólnoeuropejskim.
Oprócz naszych fizycznych front offices możemy również połączyć się wirtualnie z lokalnymi agentami i wykorzystać najnowszą technologię do dzielenia się i ustalania najlepszych praktyk w całej organizacji. Jestem podekscytowany rosnącą wartością dla klienta i potencjałem, który dane, analityka i technologia automatyzacji mogą dodatkowo odblokować, gdy zostaną wdrożone w globalnych procesach i systemach
Prezes i CEO Grupy Intrum, Anders Engdahl.

Program ONE Intrum ma na celu osiągnięcie długoterminowego zrównoważonego wzrostu przy jednoczesnej optymalizacji procesów i praktyk we wszystkich segmentach biznesowych dla klientów. W centrum zmian leży rozwój technologiczny, jednak postęp w Intrum jest napędzany przez ludzi. Ich umiejętności, wiedza i zdolność do adaptacji zapewniają, że Intrum nadal będzie liderem na rynku z korzyścią dla klientów, konsumentów i całego społeczeństwa.


Uzyskaj więcej informacji

Informacje zawarte w tym artykule są oparte na raporcie Annual and Sustainability Report. Pełny raport można pobrać poniżej.