Pandemia Covid-19 wpłynęła na pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów w Europie, którzy obawiają się rosnących rachunków i długów

Pandemia Covid-19 wpłynęła na pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów w Europie, którzy obawiają się rosnących rachunków i długów

Dziś Intrum publikuje raport specjalny, który analizuje wpływ pandemii Covid-19 na gospodarstwa domowe w 24 krajach Europy. Nasz White Paper daje wgląd w obecne tendencje – rosnącą presję ekonomiczną i pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów, który został przeanalizowany szczegółowo w raporcie Intrum “European Consumer Payment Report 2019”.

Kluczowe dane z naszego raportu specjalnego pokazują negatywne spojrzenie konsumentów na ich obecną sytuację finansową. Jak można było oczekiwać – widoczny jest narastający stres związany z kwestiami finansowymi. Jednakże, 1 na 3 respondentów przyznaje, że pandemia miała również pozytywny wpływ na to, w jaki sposób zarządzają finansami osobistymi.

– Cały świat zmaga się z zagrożeniem dla naszego zdrowia, jakim jest pandemia Covid-19, która ma również bezpośredni wpływ na zachwianie gospodarki w całej Europie, sytuację finansową konsumentów, przedsiębiorstw – i społeczeństw w ogóle. Znając te fakty, trzeba przyznać, że ogólna świadomość w kwestiach finansowych, możliwość zmiany podejścia do wydawania pieniędzy i budowanie oszczędności, mogą pomóc konsumentom w Europie przetrwać ten niepewny czas – mówi Mikael Ericson, Prezes i CEO Intrum.

Pogorszenie się dobrobytu finansowego konsumentów Europie – najważniejsze dane pochodzące z “European Consumer Payment Report 2020. Special Edition White Paper”:

  • 48% konsumentów przyznaje, że ich dobrobyt finansowy pogorszył się
    w porównaniu do sytuacji sprzed 6 miesięcy: Grecja 67%, Polska 62%, Hiszpania 59%, Włochy 59%; Millennialsi: 53%; rodzice: 55%, osoby bez dzieci: 44%.
  • Tylko 23% osób spodziewa się poprawy w ciągu 6 nadchodzących miesięcy: tylko 8% konsumentów we Włoszech.
  • 45% przyznaje, że obawy dotyczące rosnących rachunków wpływają negatywnie na ich samopoczucie (2019: 43%): rodzice: 51% (2019: 48%), osoby bez dzieci: 41% (2019: 41%).

 

Spadek dochodów powoduje obawy dotyczące zapłaty rachunków i długów:

  • 4 na 10 konsumentów przyznaje, że pandemia Covid-19 wpłynęła na ich zatrudnienie/sytuację zawodową, powodując spadek dochodów: wśród Millennialsów: 48%.
  • 1 na 5 konsumentów w wyniku pandemii popadł w większe długi, by pokryć codzienne wydatki: wśród Millennialsów: 24%, rodzice: 22%, osoby bez dzieci: 16%.
  • Odnotowano wzrost liczby osób, które muszą pożyczać pieniądze, by zapłacić rachunki – z 12% do 18%: wśród Millennialsów: 22%, rodzice: 21%, osoby bez dzieci: 16%.

 

Oszczędzanie w obecnej sytuacji jest trudne – obawa niepewnej przyszłości:

  • 58% osób jest niezadowolonych z tego, ile pieniędzy jest w stanie oszczędzać każdego miesiąca (2019: 52%): rodzice: 62%, osoby bez dzieci: 54%.
  • 39% konsumentów oszczędza mniej na przyszłość, niż to miało miejsce wcześniej, przed wybuchem pandemii Covid-19: wśród Millennialsów: 44%, rodzice: 45%, osoby bez dzieci: 36%.

 

– Zgodnie z oczekiwaniami, widzimy te negatywne tendencje przede wszystkim wśród „słabszych” gospodarstw domowych, o najmniejszych dochodach, takich jak, np. „młode” rodziny, ale także wśród Millennialsów. Pogorszenie się dobrobytu finansowego, rosnące rachunki oraz rosnące długi są coraz większym problemem. Aby móc zmierzyć się z tym trendem, należy jeszcze bardziej zająć się kwestią zwiększania wiedzy w obszarze zagadnień finansowych wśród Europejczyków – mówi Mikael Ericson, Prezes i CEO Intrum.

 

Pobierz raport tutaj:

https://www.intrum.com/ecpr2020-whitepaper/

O raporcie:

Raport “European Consumer Payment Report 2020. Special Edition White Paper” powstał na bazie badania przeprowadzonego przez Grupę Intrum w maju 2020 r. – zebraliśmy dane od 4 800 konsumentów z 24 krajów w Europie. Grupa docelowa badania została wybrana w taki sposób, by zapewnić reprezentatywny odsetek respondentów w każdym kraju, a tym samym adekwatność i ważność zebranych danych.