Wykorzystanie potencjału danych

Wykorzystanie potencjału danych

Analityka danych ma ogromne znaczenie dla przekształcania procesów, według których działa Intrum. Przejście od podejścia wielolokalnego do działania jako prawdziwie globalna organizacja czyli ONE Intrum, oznacza jedną globalną platformę danych, z unikalnym zbiorem danych i skalą potrzebną do wprowadzania znaczących innowacji.

Automatyzacja procesów, big data oraz analityka, znacznie poszerzają granice tego, co można osiągnąć za pomocą danych, dlatego Intrum buduje zespół specjalistów z różnych obszarów. To pomoże nam jeszcze lepiej wykorzystać biznesowy potencjał danych dla rozwoju naszej firmy.

Zadaniem rozwijającego się zespołu Data and Analytics będzie współpraca z rynkami Intrum we wszystkich krajach, aby budować i pogłębiać świadomość tego, w jaki sposób pracownicy mogą wykorzystywać potencjał gromadzonych danych dla realizacji codziennych wyzwań.

Posiadamy unikalną bazę danych, dzięki której możemy zwiększyć efektywność, reagować na ewoluujący wciąż rynek oraz zmieniające się oczekiwania klientów. Gromadzone dane umożliwiają nam także wprowadzanie nowych sposobów prowadzenia działalności
David Bustamante Torres, HR Manager z Intrum Global Technologies.

Unikalne i wiarygodne zestawy danych

Intrum ma dostęp do danych ponad 100 milionów klientów końcowych – to informacje cenne na wielu płaszczyznach: od szacowania ryzyka, przez monitorowanie, planowanie działań marketingowych, aż po projektowanie optymalnej ścieżki konsumenta i przewidywanie potrzeb naszych klientów końcowych.

Skuteczne wykorzystanie i analiza tych danych oznacza, że w Intrum wzrośnie efektywność operacyjna, a naszym klientom końcowym będziemy mogli zapewnić indywidualnie dostosowane i jeszcze lepsze usługi cyfrowe.

Takie podejście, przy wykorzystaniu wielokanałowych, cyfrowych opcji kontaktu, zwiększa naszą konkurencyjność na rynku. Jest to szczególnie przydatne zarówno w przypadku rozwijających się segmentów klientów, takich jak sektor MŚP oraz klientów z branży e-commerce, ale też bazy klientów, z których znaczna część musi zmierzyć się z większymi wolumenami opóźnionych płatności w obecnym środowisku gospodarczym.

Budowanie społeczności opartej na danych

W ramach projektu ONE Intrum zespół Data and Analytics buduje centrum doskonałości operacyjnej w Maladze w Hiszpanii. Jego członkowie pracują także na terenie Madrytu i Rygi, a także w innych, rozproszonych lokalizacjach. Nazywana europejską „Doliną Krzemową” Malaga, jest siedzibą wielu znaczących firm technologicznych, tj. Google czy Vodafone.

Budowanie zespołu Data and Analytics właśnie w tej lokalizacji jest kluczem do pozyskania i zatrzymania w naszej firmie największych talentów w dziedzinie danych i analityki oraz zapewnia wspaniałe warunki dla innowacji i współpracy. Zespół jest różnorodny pod względem stażu i kompetencji i wszyscy jego członkowie to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Chcemy im zapewnić komfortowe środowisko pracy, w którym będą mieli duże poczucie przynależności i dzięki swojemu zaangażowaniu będą mogli realizować wszystkie błyskotliwe pomysły. Chcemy rozwijać tę eklektyczną społeczność, abyśmy mogli osiągnąć cel, jakim jest stanie się organizacją zorientowaną na dane i opierającą na nich swoją działalność
Bustamante Torres.

Możliwości budowania kariery i ciągłego rozwoju

Od stycznia zespół powiększył się o 80 osób, co jest odzwierciedleniem przejścia od organizacji wielolokalnej, do budowania w ramach Intrum globalnego centrum doskonałości, co pozwoli wprowadzać innowacje i poszerzać granice możliwości.

Wspomniane centrum oferuje możliwości rozwoju kariery, szkolenia, mentoring i uczestnictwo
w eventach, np. hackathonach, aby stymulować zespół ora zaspokajać jego apetyt na podnoszenie kompetencji i dążenie do innowacji.

Budowanie społeczności opartej na danych ma na celu rozwijanie kultury cyfrowej na różnych poziomach, od społeczności biznesowej, przez klientów, aż po partnerów zewnętrznych, a tym samym pozwoli rozwijać się całemu Intrum. Aby to osiągnąć, będziemy korzystać z różnych kanałów: banków wiedzy, podcastów, eventów, które zwiększą zaangażowanie.

Utworzono też Zespół ds. Transformacji, który ściśle współpracuje z lokalnymi zespołami Intrum w różnych krajach, aby poznać ich potrzeby w tym zakresie.

Jestem bardzo podekscytowany tym, jak rośnie nasza wartość i potencjał, który możemy zaoferować klientom, a który kreujemy dzięki pracy z danymi, ich analityce i automatyzacji procesów. Ta technologia zadziała jeszcze pełniej i „odblokuje” kolejne możliwości, gdy zostanie wdrożona globalnie – we wszystkich procesach i systemach. Już teraz dostrzegamy korzyści, które pojawiły szybciej niż zakładały to ramy czasowe transformacji w ONE Intrum
Anders Engdahl, CEO i Prezes Grupy Intrum.