ECPR 2018 - Europejski Raport Płatności Konsumenckich

Co piąty Europejczyk pożycza pieniądze, aby opłacić rachunki.

W wyniku długiego okresu wzrostu gospodarczego w Europie, wzrosły oszczędności Europejczyków – tak samo jak poziom zadłużenia. Coraz więcej osób zmaga się z problemami finansowymi:

  • Co piąta osoba pożycza pieniądze, by zapłacić rachunki. Grupa ta przez trzy lata wzrosła z 15% do 20% w tym roku.
  • Najbardziej z problemami finansowymi zmagają się rodzice. Więcej niż jeden na czterech (27%) konsumentów posiadających dzieci poniżej 18 roku życia niedawno musiał pożyczać pieniądze, by opłacić rachunki. 28% wszystkich rodziców w Europie niedawno pożyczało pieniądze, aby kupić coś dla swoich dzieci. W zeszłym roku odsetek ten wynosił 25%.

Intrum, wiodąca w Europie firma specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami, zaprezentowała nową edycję Europejskiego Raportu Płatności Konsumenckich (European Consumer Payment Report), sporządzonego w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród 24,398 europejskich konsumentów. Firma pozostając codziennie w kontakcie z 250 tys. zadłużonymi konsumentami w całej Europie, dostrzega powiększającą się dysproporcje, jeżeli chodzi o poziom zamożności obywateli.

Podczas gdy coraz więcej osób jest w stanie oszczędzać każdego miesiąca, rośnie również grupa, która musi się zapożyczać, by zapłacić rachunki lub kupić niezbędne rzeczy dla swoich dzieci. Zmieniają się realne warunki życia gospodarstw domowych w całej Europie.

  • Na Wielką Brytanię przypada największy odsetek zadłużonych obywateli: 29% osób z tego kraju biorących udział w badaniu potwierdziło, że pożyczyło pieniądze, aby zapłacić rachunki. Podczas gdy tylko 12% Estończyków zadłużyło się na ten cel. Estonia wraz z sąsiadami znad Bałtyku, należy do krajów, w których obywatele mają najbardziej pozytywne nastawienie co do planowania i zarządzania budżetem domowym – stwierdza Mikael Ericson, Prezes & CEO Intrum.

Liczba osób, które są w stanie oszczędzać każdego miesiąca wzrosła z 50% do 59% w ciągu dwóch lat (porównując dane z 2016 i 2018 r.), natomiast grupa, która musi pożyczać pieniądze na pokrycie rachunków, od 2015 roku do dziś wzrosła z 15% do 20%.

Czynniki, które odpowiadają za wzrost gospodarczy, obejmują wzrost rynku e-commerce i presję ze strony mediów społecznościowych, aby kupować coraz więcej.

  • Jeden na trzech (31%) respondentów potwierdza, że łatwość zakupów online sprawia, że kupuje jeszcze więcej.
  • Przybywa także osób (42% w 2018 roku), które są zdania, że portale społecznościowe wywierają na nich presje, by kupować więcej niż powinni.

Wyniki badania wskazują również, że ponad połowa ankietowanych konsumentów chciałaby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu budżetem domowym, będąc jeszcze w szkole. Ponad 7 na 10 rodziców z małoletnimi dziećmi stwierdza, że szkoły powinny przekazywać więcej informacji na temat zarządzania budżetem domowym.

Kredyty są warunkiem wstępnym dla rozwijającego się społeczeństwa, dlatego zarówno firmy, jak i konsumenci zaciągają więcej kredytów w momentach wzrostu gospodarki. Ale system, w którym kredyty są udzielane, musi współpracować na rzecz wszystkich zaangażowanych stron – zauważa Mikael Ericson, Prezes & CEO IntrumNasze codzienne doświadczenia i wnioski z przeprowadzonego badania wskazują, że sektor finansowy mógłby robić więcej, aby wspierać właściwe wybory finansowe konsumentów, np. poprzez inicjatywy dot. edukacji finansowej.

 

O Europejskim Raporcie Płatności Konsumenckich 2018:

Zebrano 24 398 odpowiedzi wśród respondentów w wieku od 18-65 lat z 24 europejskich krajów. Badanie zawierało pytania dotyczące budżetu domowego. Przeprowadzono je we wrześniu 2018 roku.

POBIERZ RAPORT