Intrum publikuje White Paper

Od prawie 20 lat Intrum posiada największy w Europie zbiór danych na temat konsekwencji nieterminowych płatności dla przedsiębiorstw, a ich wyniki prezentuje w formie Europejskiego Raportu Płatności (EPR). Dane z badania są wykorzystywane m.in. przez Komisję Europejską.

W ciągu ostatnich lat Intrum rozdzieliła statystyki na branże i kraje. Efektem tego jest opracowanie: European Industry White Paper.

Aby dowiedzieć się więcej zamów egzemplarz raportu TUTAJ.