Międzynarodowy Dzień sektora MSP ustanowiony przez ONZ

6 na 10 firm z sektora MSP w całej Europie odczuwa presję, by zaakceptować dłuższe terminy płatności. Co 4 przedsiębiorca twierdzi, że presja pochodzi od dużych, międzynarodowych korporacji. Optymalne warunki płatności powinny być normą – mówi Mikael Ericson, CEO Intrum.

W czwartek, 27 czerwca świętujemy drugi Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw ustanowiony przez ONZ, uznając istotny wkład firm zatrudniających mniej niż 250 osób w światową gospodarkę.

Międzynarodowa Rada ds. Małych Przedsiębiorstw (The International Council for Small Business - ICSB) szacuje, że 90 proc. wszystkich firm na świecie, to małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią od 60 do 70 proc. światowego zatrudnienia i 50 proc. całkowitego PKB. Pomimo uznania, wiele firm z tego sektora nie ma nastroju do świętowania.

Niepokojące dane w Europejskim Raporcie Płatności

Jak pokazuje najnowszy raport Intrum, wiele małych i średnich przedsiębiorstw jest proszonych wbrew swojej woli o zaakceptowanie dłuższych terminów płatności, niż tych, z którymi czuliby się komfortowo. Niepokojące wyniki pochodzą z Europejskiego Raportu Płatności, corocznego barometru europejskiej gospodarki, pokazującego zachowania płatnicze i kondycję finansową europejskich przedsiębiorstw.

W tym roku, spośród 11 856 firm z 29 krajów biorących udział w badaniu, aż 64 proc. tych z sektora MSP odpowiedziało, że zostało poproszonych wbrew swojej woli o zaakceptowanie dłuższych terminów płatności. Mimo że większe firmy stoją również w obliczu dłuższych terminów płatności, to 26 proc. małych I średnich przedsiębiorców zgłosiło, że zostali poproszeni o dłuższe terminy płatności przez dużą korporację – a 23 proc. zaakceptowało te warunki.

Wyniki raportu wskazały również, że firmy płacą rachunki po 40 dniach, w porównaniu z 34 dniami, jak wskazywał raport z 2018 roku. Sektor publiczny płaci średnio po 42 dniach, co oznacza wzrost w stosunku do 40 dni zgłoszonych w ubiegłym roku. (Dla porównania, liczba terminów płatności konsumentów wynosi 23 dni). Ten nasilający się trend pokazuje, że złe nawyki płatnicze zarówno przedsiębiorstw, jak i tych z sektora publicznego pogarszają się w czasie, gdy zbliża się spowolnienie gospodarcze.

– To alarmujący problem, który należy rozwiązać – mówi Mikael Ericson, CEO Intrum. – Bezpieczne i solidne płatności są ważnym składnikiem zdrowej gospodarki – dodaje.

Opóźnienia w płatnościach wpływają na rentowność sektora MSP

Wpływ opóźnionych płatności na sektor MSP jest jasny. Zgodnie z ustaleniami Europejskiego Raportu Płatności, 30 proc. małych i średnich przedsiębiorców stwierdziło, że opóźnienia w płatnościach mają duży wpływ na ich płynność finansową, a 27 proc. twierdzi to samo w odniesieniu do utraconych dochodów. Ma to poważne konsekwencje, zagrażające przepływom pieniężnym tych firm lub ich istnieniu.

Z kolei 1/5 (21 proc.) respondentów odpowiedziało, że szybsze uiszczanie płatności pozwoli im zatrudnić więcej pracowników.

Brak środków ostrożności dotyczących płatności

W porównaniu do dużych korporacji, wielu przedsiębiorców MSP nie podejmuje środków ostrożności w celu ochrony przed złymi zachowaniami płatniczymi. Raport wykazał, że coraz więcej firm obawia się opóźnień w płatnościach. Jest to związane z niepokojącym brakiem wiedzy na temat europejskiej dyrektywy w tej sprawie, która obowiązuje od 2011 r.

Tylko 27 proc. przedsiębiorców jest świadomych istnienia dyrektywy, w porównaniu z 57 proc. w przypadku dużych korporacji. Podczas gdy 53 proc. dużych firm czasami lub zawsze z niej korzysta, to jedynie 32 proc. małych I średnich przedsiębiorców, którzy znają dyrektywę, wykorzystują prawo do pobierania opłat w wysokości co najmniej 40 euro plus odsetki w płatnościach z klientami z sektora B2B oraz z sektora publicznego.

Jak rozwiązać problem z płatnościami?

Ponad 4 na 10 respondentów Europejskiego Raportu Płatności twierdzi, że nowe ustawodawstwo krajowe i dobrowolne inicjatywy firm zmniejszą problem opóźnień w płatnościach.

W ostatnich latach Intrum było prekursorem egzekwowania 30-dniowego okresu płatności w Szwecji. Zasada 30 dni dobrowolnej płatności, która została wprowadzona w życie przez szwedzki rząd i niektórych krajowych liderów biznesu w ubiegłym roku, i była inicjatywą silnie wspieraną przez Intrum. Firma jest również w stałym kontakcie z Komisją Europejską w Brukseli, przedstawiając swoje wyniki europejskim politykom, którzy szukają dalszych sposobów rozwiązania problemu opóźnień
w płatnościach.

Dobre warunki płatności oraz opłacanie ich w terminie, wymaga długofalowych zmian w zachowaniach płatniczych wśród europejskich przedsiębiorstw – mówi Mikael Ericson. – W Intrum przykładamy dużą wagę do płacenia na czas oraz wspieramy liczne inicjatywy dotyczące określonych terminów płatności.