Połączenie spółek Intrum Sp. z o. o. i Intrum S.A.

Informujemy, że spółki Intrum Sp. z o. o. i Intrum S.A. podjęły decyzję o połączeniu, które nastąpi na początku IV kw. 2018 r.

Dnia 10 sierpnia zarządy obu spółek podpisały Plan Połączenia dostępny [tutaj], który rozpoczyna ostatni etap działań, mających na celu formalne zatwierdzenie fuzji.

Połączenie obejmuje spółkę Intrum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz spółkę Intrum S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana). Fuzja nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej podjętych zgodnie z art. 506 § 1 KSH,  a także zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Podjęte działania dotyczące połączenia obu spółek wynikają z nowej strategii marki Intrum w Polsce, wdrożonej w marcu br. Są również zgodnie z kierunkiem rozwoju Grupy Intrum na całym świecie. W wyniki fuzji powstanie firma, która będzie mogła sprostać nowym oczekiwaniom rynku, rozwijać atrakcyjną ofertę dla Klientów oraz świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Funkcjonowanie pod szyldem jednej spółki pozwoli również zwiększyć efektywność podejmowanych działań i wykorzystać w pełni potencjał międzynarodowej marki, będącej wzorem dla innych firm z branży windykacji.