Wartości Intrum kierują naszą działalnością

Empathy

Nasza działalność jest skupiona jest na ludziach i tworzeniu wspólnej wartości dla firm i społeczeństwa. Każda sytuacja jest wyjątkowa i ma swoje realia społeczne oraz ekonomiczne. Staramy się zrozumieć sytuację każdej jednostki, różne perspektywy i zawsze traktujemy innych z godnością i szacunkiem – zarówno naszych klientów i ich klientów, jak i naszych współpracowników. To zrozumienie pozwala nam dostarczać więcej wartości, znajdować głębsze znaczenie w wykonywanej pracy i ostatecznie realizować naszą wspólną misję.


Ethics

Wychodzimy poza ramy zgodności z przepisami. Jesteśmy wzorem do naśladowania w naszej branży i mamy zarówno możliwość, jak i odpowiedzialność za wyznaczanie nowych standardów i zmianę sposobu, w jaki postrzegane jest zarządzanie wierzytelnościami. Oznacza to, że jesteśmy siłą napędową sprawiedliwego traktowania wszystkich konsumentów i współpracujemy z klientami oraz partnerami, którzy podzielają nasze wartości. Aby to osiągnąć, przestrzegamy najwyższych standardów uczciwej i rzetelnej praktyki we wszystkim, co robimy.


Dedication

Jednym z naszych największych atutów jest entuzjazm i zaangażowanie wszystkich naszych pracowników. Poprzez codzienne zaangażowanie w bycie dziś jeszcze lepszym niż wczoraj, dajemy z siebie to, co najlepsze. Rozwijamy się jako jednostki i zespoły, aby kształtować przyszłość naszej firmy, przynosząc większą wartość naszym klientom i ich klientom. Zmiany są stałym elementem naszego świata, ale my wciąż idziemy do przodu.


Solutions

Na koniec dnia najważniejsze jest to, co udało nam się osiągnąć z naszymi klientami i ich klientami. Nasza zdolność do opracowywania najlepszych rozwiązań i tworzenia prawdziwych scenariuszy ”win-win” jest tym, co wyróżnia nas na rynku. Poprzez innowacyjne myślenie i działanie przekraczamy oczekiwania i przyjmujemy rolę lidera
w naszej branży.


Rozpocznij proces, aby zostać naszym klientem

Pomagamy firmom prosperować, dbając o ich klientów