Premiera Annual and Sustainability Report 2023

Rok 2023 przyniósł wiele wyzwań i możliwości dla Intrum oraz branży zarządzania wierzytelnościami. Nasza rola w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju ekosystemu finansowego pozostaje kluczowa, a innowacyjne podejścia do zarządzania kredytami wciąż znajdują uznanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem za rok 2023, gdzie dzielimy się osiągnięciami i planami na przyszłość.

Wzrost inflacji i wyższe koszty kredytów odbiły się negatywnie na finansach gospodarstw domowych w 2023 roku. Wiele firm oszczędzało gotówkę opóźniając płatności, co spowodowało poważne problemy z płynnością finansową w całej Europie. Intrum w 2023 r. pomogło ponad 5 mln osób uwolnić się od długów. Zebrano 105 miliardów SEK dla naszych klientów.

Doskonałość operacyjna

W ramach ambicji zapewnienia najlepszej platformy operacyjnej w branży, Intrum przejęło dwie firmy: Ophelos i eCollect. Przyspieszą one naszą transformację technologiczną i rozwiną ofertę dla klienta, jednocześnie zwiększając naszą długoterminową efektywność operacyjną. Integracja Ophelos jest już w toku, prowadzone są pilotaże w Belgii i Holandii. Intrum podpisało też pierwszą umowę z klientem na nowe rozwiązanie fakturowania z eCollect.

Skupienie na kliencie

Intrum przejęło Haya Real Estate, hiszpańską platformę obsługującą, za kwotę 110 milionów euro. Umowa wzmacnia pozycję Intrum w Hiszpanii i rozszerza nasze przywództwo w obszarze obsługi na terenie Europy. Przejęcie to przynosi dużą umowę z kluczowymi hiszpańskimi klientami, w tym BBVA, CaixaBank i Grupo Cooperativo CajaMar. Równocześnie podpisaliśmy umowy o wyjściu z rynków w Brazylii, Rumunii i państwach bałtyckich. Sprzedaliśmy również fińską platformę niebędącą kluczowym elementem naszej działalności, co pozwoliło nam uzyskać około 0,6 miliarda SEK.

Capital-light

Zaczęliśmy eksplorować partnerstwa kapitałowe w celu wzmocnienia naszej płynności finansowej i redukcji długu. Na początku 2024 roku ogłosiliśmy znaczącą sprzedaż aktywów największemu inwestorowi w niepłynne aktywa, Cerberusowi, co znacznie zwiększa naszą płynność, przyspiesza obniżanie wskaźnika zadłużenia, jednocześnie stanowiąc podstawę dla potencjalnych partnerstw w obszarze nowych aktywów.

Nowy CEO, nowy kierunek strategiczny

W styczniu Andrés Rubio został mianowany CEO Intrum, z zadaniem wzmocnienia i przyspieszenia komercyjnej strategii Intrum. Program redukcji kosztów o wartości 0,8 miliarda SEK został uruchomiony i zrealizowany w drugiej połowie roku, w ramach nowego kierunku strategicznego – uproszczenia, koncentracji, wzrostu i transformacji firmy, z celem zbalansowania globalnego i lokalnego modelu biznesowego, przynosząc korzyści centralizacji, jednocześnie umożliwiając zespołom lokalnym większą samodzielność.

Chcesz dowiedzieć się więcej?