Premiera European Payment Report 2024

Premiera European Payment Report 2024

Raport European Payment Report, jak co roku analizuje wpływ opóźnionych płatności na kondycję finansową europejskich biznesów. Aby sprawdzić tę kwestię, przebadaliśmy 9255 firm w 25 krajach Europy.

Po latach niestabilności gospodarka europejska zaczyna się odradzać. Nie oznacza to jednak jeszcze wyjścia z kryzysu. Dyrektorzy firm coraz odważniej patrzą w przyszłość, jednocześnie zachowując ostrożność, wynikającą z doświadczeń.

Inflacja zmalała w porównaniu do szczytów, które osiągnęła w 2022 i 2023 roku. Wydaje się, że zbliżamy się do okresu luźniejszej polityki pieniężnej – niektóre banki centralne już obniżają stopy procentowe, ale ogólne obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego w całej Europie będzie prawdopodobnie następowało stopniowo.

Europejskie przedsiębiorstwa muszą starannie wyważyć ryzyko i możliwości. Kadra kierownicza z niecierpliwością oczekuje na lepsze czasy, zwłaszcza gdy nowe narzędzia sztucznej inteligencji (AI) umożliwiają tworzenie nowych modeli biznesowych i zwiększanie wydajności.

Klienci są winni przedsiębiorstwom ponad 10 bilionów euro

Jedno z ustaleń zawartych w naszym nowym raporcie EPR 2024 ilustruje skalę zagrożonej działalności gospodarczej. Europejskie przedsiębiorstwa są obecnie winne swoim klientom co najmniej 10,5 bln euro.

Pozytywną wiadomością jest to, że średnia ilość czasu, jaką firmy spędzają na odzyskiwaniu opóźnień w płatnościach, nieco spadła. W 2023 roku było to 10,47 godziny tygodniowo, a teraz jest 10.15 godziny tygodniowo.

Czy to oznacza, że firmy mogą mniej martwić się ryzykiem przeterminowanych faktur i nieściągalnych długów? Zdaniem naszych analityków, jeszcze nie. Przedsiębiorstwa nie powinny rezygnować z nowych możliwości rozwoju, ale w tak wymagającym otoczeniu rynkowym muszą priorytetowo traktować przepływy pieniężne i bilanse.


Chcesz dowiedzieć się więcej?