Szybsze płatności:  5 powodów, dla których są ważne

Szybsze płatności: 5 powodów, dla których są ważne

Przygotowując raport ”European Payment Report 2022”, zapytaliśmy ponad 11 000 firm w całej Europie, co mogłyby osiągnąć, gdyby otrzymywały szybszą, tzn. terminową zapłatę za oferowane produkty i usługi. Oto, co powiedzieli nam respondenci, czyli przedsiębiorcy.

EPR22

1.   Szybsze dokonywanie zapłaty własnym dostawcom

Opóźnienia w płatnościach często działają na zasadzie łańcucha czy błędnego koła, wpływając na tych, którzy się w nim znajdują – aż 70 proc. firm w Europie twierdzi, że szybsze płatności pomogłyby im w szybszym dokonywaniu płatności dla własnych dostawców (Polska – 62 proc.).

2.   Poprawa wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju

67 proc. ankietowanych z Europy stwierdziło, że miałoby więcej pieniędzy na poprawę swojego działania w zakresie sustainability, przyczyniając się do lepszego życia dla wszystkich (w Polsce – 65 proc.).

3.   Rozszerzenie oferty produktów i usług

Innowacje wymagają inwestycji, a 66 proc. europejskich firm, z którymi rozmawialiśmy, stwierdziło, że szybsze płatności pomogłyby im w tym obszarze (Polska – 63 proc.).

4.   Zatrudnienie większej liczby pracowników

Terminowe płatności to „zdrowe firmy”, tworzące miejsca pracy dla kolejnych pracowników. Prawie połowa ankietowanych firm w Europie (47 proc.) stwierdziła, że stworzyłyby więcej miejsc pracy, gdyby otrzymywały płatności na czas od swoich klientów (polscy ankietowani – 43 proc.). To bardzo dużo nowych miejsc pracy...

5.   Dążenie do cyfrowych innowacji

Szybsze płatności to przyszłość... Jeśli firmy będą otrzymywać płatności na czas, szybciej dotrą do celu, którym jest rozwój. Tak uważa 46 proc. z 11 007 ankietowanych przedsiębiorstw. W Polsce ten odsetek jest większy i wynosi 54 proc.

 

Zapewnienie terminowych płatności nie dotyczy tylko jednej firmy. To sprawa nas wszystkich. W Intrum - wyznaczamy drogę ku zdrowej gospodarce.


Pobierz nasz najnowszy raport:


Wskazujemy, iż Administratorem Pan/Pani danych osobowych będzie Intrum Sp. z o.o. w zakresie podanym w formularzu kontaktowym i w celu udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda mająca uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich podanie jest dobrowolne. Osobie fizycznej przysługują uprawnienia wynikające z art. 12-22 RODO, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego zgodnie z postanowieniami art. 55 RODO