Annual and Sustainability Report 2021

Annual and Sustainability Report 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą edycją raportu Grupy Intrum "Annual and Sustainability Report”, który podsumowuje działalność naszej marki w 2021 i działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zeszły rok poświęciliśmy przede wszystkim naszej transformacji w ONE Intrum oraz skupiliśmy się na organicznym wzroście.

Najważniejsze wydarzenia 2021 r.

 1. Poprawa warunków prowadzenia biznesu mimo trwania pandemii.
  Środowisko makroekonomiczne skorzystało na stopniowym znoszeniu obostrzeń w kontaktach społecznych w całej Europie. Konsumenci oraz klienci Intrum z rosnącym optymizmem patrzyli w przyszłość, ponownie odzyskując wiarę we wzrost ekonomiczny. Jednocześnie w ciągu całego roku, warunki prowadzenia biznesu dla Intrum ulegały sukcesywnej poprawie, dając naszej organizacji prawdziwy wiatr w żagle.
 2. Transformacja w ONE Intrum nabiera tempa.
  Stajemy się prawdziwie globalną organizacją, dzięki temu, że nasz priorytetowy program transformacji w ONE Intrum osiągnął w zeszłym roku kilka kolejnych kamieni milowych, jeżeli chodzi o ustandaryzowanie nowoczesnych systemów, procesów i metod pracy. W ten sposób w dalszym ciągu podnosimy jakość usług, które oferujemy naszym klientom i ich klientom.
 3. Program Transformacji i organiczny wzrost jako priorytety.
  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wzmacniać proces transformacji i budować zrównoważone podstawy dla organicznego rozwoju naszego biznesu. W tym celu zwiększaliśmy naszą aktywność wśród klientów i rozwijaliśmy poziom obsługi oraz możliwości inwestycji.
 4. Postęp w zrównoważonym rozwoju.
  Nasze postępy we wdrażaniu programu zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez otoczenie zewnętrzne i zewnętrznych ekspertów, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w wysokich ocenach, które otrzymaliśmy od Sustainalytics and Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Mimo niepewnych czasów, w ramach naszej transformacji, wdrożyliśmy wiele bardzo konkretnych działań zakrojonych na szeroką skalę, co pozwoli nam sprostać potrzebom naszych klientów i ich klientów w przyszłości. Jednocześnie zatroszczyliśmy się o poziom naszej bieżącej działalności i każdego dnia byliśmy wsparciem dla klientów i konsumentów. Gdy spoglądam wstecz, jest dla mnie jasne, że wykonaliśmy ogrom świetnej pracy, a osiągnięcia z ostatniego okresu roku przeszły nasze oczekiwania
podsumowuje Anders Engdahl, Prezes i CEO Intrum

O raporcie:

“Annual and Sustainability Report 2021” to cykliczne opracowanie, w którym Grupa Intrum przedstawia wyniki finansowe oraz przedstawia bieżące informacje na temat działań naszej marki w obszarze zrównoważonego rozwoju (sustainability).