Annual and Sustainability Report 2022

Annual and Sustainability Report 2022

Publikujemy Annual and Sustainability Report za rok 2022 – rok pełen wyzwań dla Intrum, branży zarządzania wierzytelności i przede wszystkim dla ekonomii. W tych ciężkich czasach Intrum odgrywa ważną rolę w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju ekosystemu finansowego. Nasze wiodące na rynku usługi przez lata budowały naszą renomę i co ważne – dostarczały konkretnych rozwiązań.

Najważniejsze wydarzenia 2022 r.

 1. Zdywersyfikowany model Intrum ma się dobrze

  Model biznesowy Intrum pokazał swoje mocne strony, przynosząc pozytywny wkład we wszystkie segmenty – szczególnie w zakresie Rynków Strategicznych i Inwestycji Portfelowych. Po stronie komercyjnej nasza firma pozyskała kontrakty serwisowe o rocznej wartości wyższej o 36% w porównaniu z 2021 r.

 2. Zabezpieczenie zrównoważonego łańcucha wartości finansowych

  Intrum nadal odgrywa istotną rolę w tworzeniu dobrze funkcjonującego systemu finansowego. Tylko podczas 2022 r. pomogliśmy 4,2 mln konsumentów w odzyskaniu kontroli nad finansami i staniu się wolnymi od długów. Zgodnie z „Instrukcją uczciwego traktowania konsumentów”, aspirujemy do kształtowania najlepszych praktyk windykacyjnych w naszej branży, godnych do naśladowania. Od 2016 r. pozostajemy zaangażowani w inicjatywę ONZ Global Compact i kontynuujemy podróż, mającą na celu zintegrowanie jej 10 zasad zrównoważonego rozwoju z naszą działalnością.

 3. Transformacja w celu uzyskania skali pełnego potencjału i maksymalnej efektywności

  Nasz program zmian nadal postępuje, a Intrum wprowadza prostszy model biznesowy, bardziej skupiony na danych, jednocześnie przenosząc dodatkowe portfele wierzytelności do obsługi w globalnym systemie windykacji. Transformacja jest modelem operacyjnym, który wzmocni naszą propozycję wartości dla klientów i konsumentów oraz zapewni bardziej efektywną platformę do zarządzania wierzytelnościami w czasie – zrównoważenie globalnej skali z lokalnymi rynkami. Jak na razie oszczędności spowodowane zmianami wynoszą 290 mln SEK.

 4. Skupienie na przyśpieszeniu programu komercyjnego

  W sierpniu Andrés Rubio został ogłoszony Prezesem i CEO Grupy Intrum, z zadaniem przyśpieszenia rozwoju komercyjnego Intrum i wdrożenia planu dot. zapewnienia długoterminowej konkurencyjności. Fundamenty i priorytety strategiczne pozostają niezmienne – wzrost przychodów, bazując na podejściu skoncentrowanym na klientach i konsumentach (klientach końcowych). Idąc dalej, kluczowe hasła to – Uproszczenie i Skupienie się na biznesie, Wzrost i Transformacja – poprzez te kategorie chcemy napędzać komercyjny rozwój Intrum.

W niepewnych czasach Intrum odgrywa kluczową rolę w dobrze funkcjonującym ekosystemie finansowym, szczególnie gdy „porządek ekonomiczny” szuka nowej równowagi. Pomimo środowiska gospodarczego pełnego wyzwań, z którym mieliśmy do czynienia w 2022 r., pokazaliśmy mocne fundamenty naszej wiodącej na rynku oferty biznesowej. Z tymi solidnymi fundamentami patrzymy w przyszłość, z nadzieją na zbudowanie silnego Intrum i przyśpieszenie naszego rozwoju komercyjnego w 2023 r. i później.
podsumowuje Andrés Rubio, Prezes CEO Grupy Intrum.