Intrum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Dane rejestrowe

Zarząd TFI:

 

Prezes Zarządu - Sylwester Flaga

Członek Zarządu - Agnieszka Kunkel

Prokurent - Iwona Żurawska

Prokurent - Dorota Makowska

Zezwolenie KPWiG nr: DFI/W/4030-29-1-3428/2005 wydane w dniu 12 lipca 2005

Adres Towarzystwa:

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel +48 (22) 576 66 66, fax +48 (22) 576 65 81

NIP 1080001076, REGON 015900663,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy  KRS 0000228722 zarejestrowany w dniu 15 lutego 2005 r.

Towarzystwo zarządza funduszami:

1. Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

 

Zezwolenie KPWiG nr: DFI/W/4034-29/1-1-3430/2005 wydane w dniu 12 lipca 2005

Adres funduszu:

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel +48 (22) 576 66 66, fax +48 (22) 576 65 81

NIP 1080001900, REGON  140244110

Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w rejestrze Funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 209 w dniu 20 październik 2005r. 

2. LINDORFF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy w rejestrze Funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 752, zarejestrowany w dniu 22 maja 2012r.

Adres Funduszu:

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, tel +48 (22) 576 66 66, fax +48 (22) 576 65 81

NIP 1060003333, REGON  122579706

Ład Korporacyjny

Towarzystwo i zarządzane przez nie Fundusze stosują się do Zasad ładu korporacyjnego. Szczegóły dostępne po zalogowaniu

Relacje inwestorskie

Informacje dla Rady Nadzorczej

Sekcja zawiera informacje przeznaczone dla Członków Rady Nadzorczej TFI

 

Relacje z Akcjonariuszem