3 czynniki wpływające na ryzyko kredytowe

Czy Twoja firma oferuje kredyty innym firmom lub osobom prywatnym? W takim razie powinieneś wiedzieć, jak te czynniki ryzyka mogą wpłynąć na ryzyko kredytowe w Twojej firmie.

Ryzyko kredytowe to ryzyko związane z udzieleniem kredytu innej stronie. Występuję wtedy, kiedy pozwalasz na zakupy swojego towaru na kredyt lub wystawiasz fakturę z dłuższym terminem płatności, itp. Wzrost ryzyka kredytowego może wpłynąć na Twoją działalność na kilka sposobów: 

  • Czas oczekiwania na zapłatę: klienci dłużej zwlekają z zapłatą, zmuszając Cię do zniwelowania luki pomiędzy sprzedażą a zapłatą.
  • Zwiększa się ryzyko, że pieniądze nie zostaną w ogóle zapłacone. 
  • Zmiany w ryzyku kredytowym mogą prowadzić do zwiększenia poziomu start kredytowych, nawet pomimo dobrego prosperowania Twojej firmy, jak i całej gospodarki.
Wiele firm nie zdaje sobie sprawy, że ryzyko kredytowe może wzrosnąć, nawet gdy gospodarka się rozwija
Tor-Erik Ingebretsen

Na szczęście istnieje kilka zmiennych makroekonomicznych, które dają wskazówki, jak będzie się kształtować ryzyko kredytowe dla Twojej firmy.

Ocena ryzyka – windykacja należności

Analiza działań windykacyjnych wśród firm pokazuje skalę problemu klientów niepłacących na czas i daje wnioski mówiące o tym, jak stabilne są finanse firm. Jest to przydatna informacja do oceny ryzyka w Twojej firmie.

Aby obliczyć poziom zaległości, patrzymy na całkowite wolumeny windykowanych kwot w firmach i analizujemy, jaki jest on w przypadku pojedynczego przedsiębiorstwa
Tor-Erik Ingebretsen

Jeśli ten wskaźnik rośnie, wtedy koncentracja ryzyka również wzrasta.

Wielkość transakcji w gospodarce

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost wolumenu odzyskanych należności w krótkim okresie jest liczba transakcji w gospodarce. Zwiększony popyt ze strony gospodarstw domowych generuje zwiększony popyt między firmami. To z kolei prowadzi do wzrostu liczby transakcji.

Jeśli odsetek firm, które nie wywiązują się ze zobowiązań, pozostanie niezmieniony, to wraz ze wzrostem liczby transakcji finansowych wzrośnie kwota zaległości. Ryzyko kredytowe, czyli prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania, pozostaje niezmienione.

Jednak, gdy wzrost transakcji między firmami maleje, może to wpłynąć na dostęp do pieniędzy, a tym samym na płynność poszczególnych firm. Może to prowadzić do tego, że rozwiązywanie spraw windykacyjnych trwa dłużej, a więc ryzyko kredytowe rośnie.

Popyt gospodarstw domowych

Rentowność przedsiębiorstw zależy od popytu gospodarstw domowych, czyli konsumentów. A popyt ten zależy w dużej mierze od ich dochodu rozporządzalnego – czyli tego, ile pieniędzy pozostaje im w portfelu po zapłaceniu wszystkich najważniejszych rachunków.

Na dochód rozporządzalny wpływa kilka czynników, w tym:

  • Stopy procentowe kredytów: kiedy stopy procentowe rosną, dochód rozporządzalny będzie się zmniejszać. To z kolei może wpłynąć na ceny nieruchomości i popyt na inne dobra.  
  • Płace: kiedy stagnacja płac realnych łączy się z wyższymi stopami procentowymi pożyczek, prowadzi to do zmniejszenia dochodu rozporządzalnego.
  • Poziom zadłużenia: wysoki poziom zadłużenia zwiększa podatność na wzrost stóp procentowych. Spojrzenie na stosunek zadłużenia do dochodu jest zatem ważny dla obliczenia ryzyka kredytowego i oceny, komu udzielić kredytu.

Czy wiesz, jak podzielić bazę klientów na segmenty, aby zrozumieć, którym klientom przyznać kredyt, a którym nie? Możemy Ci pomóc.

W Intrum wiemy, jak pomóc naszym klientom uzyskać zapłatę na czas. Nasz zasięg geograficzny i doświadczenie, w połączeniu z zakresem usług na wszystkich etapach cyklu życia należności, stawia nas w idealnej pozycji, aby pomóc Ci poprawić zarządzanie wierzytelnościami, chroniąc jednocześnie reputację Twojej firmy.

Nasza doskonała obsługa klienta oznacza, że możesz się zrelaksować wiedząc, że dbamy o Twój przepływ gotówki i Twoich klientów.