Odzyskiwanie należności od firm z sektora MŚP – 6 wyzwań stojących przed bankami

Bezprecedensowa skala pożyczek udzielonych małym i średnim przedsiębiorstwom w czasie pandemii sprawiła, że banki stanęły przed poważnym wyzwaniem związanym z naprawą sytuacji, w której się teraz znalazły.

Świat wygląda dziś zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Globalna pandemia i niestabilne środowisko polityczne doprowadziły do zachwiania europejskiej gospodarki i krajobrazu płatniczego, wpływając na firmy każdej wielkości. Szczególnie narażone na zmiany w popycie i podaży są firmy z sektora MŚP, które są uzależnione od „zdrowej płynności” w celu wywiązania się z własnych zobowiązań finansowych.

Kredytodawcy w całej Europie muszą zapewnić skuteczne i empatyczne odzyskiwanie środków pożyczonych małym i średnim przedsiębiorstwom. Ze względu na pandemię duża część tych kredytów jest objęta gwarancjami rządowymi, co oznacza, że w grę wchodzą pieniądze publiczne.

Jakie są kluczowe wyzwania stojące przed bankami?

Zasoby:

Wiele banków nie było przygotowanych do odzyskiwania należności na masową skalę. W niedawnej przeszłości poziom zaległości w spłacie zobowiązań przez MŚP był niski. W związku z tym wielu kredytodawców nie ma możliwości poradzenia sobie z rosnącą liczbą kredytów zagrożonych. Szybkie zwiększenie skali jest trudne, wymaga dodatkowego wyspecjalizowanego personelu i inwestycji.

Technologia:

Starsze systemy mogą utrudniać bankom skuteczną windykację i potrzebne są znaczne inwestycje, aby dorównać dzisiejszym najlepszym w swojej klasie standardom. Przy dużych wolumenach przewaga oferowana przez najnowocześniejszą technologię i cyfrową windykację jest istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność, rentowność i obsługę klienta.

Rozproszenie uwagi:

Kadra zarządzająca, zasoby informatyczne i organizacyjne powinny być skoncentrowane na pozyskiwaniu nowego biznesu i utrzymaniu istniejących klientów. Aby dobrze prosperować, banki muszą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, a nie „rozpraszać się” windykacją i odzyskiwaniem należności.

Wolumeny:

W zależności od szybkości ożywienia gospodarczego i zwrotów akcji w globalnym kryzysie, poziomy kredytów zagrożonych mogą się drastycznie zmienić. Tak czy inaczej, wolumen kredytów dla MŚP jest tak duży, że nawet niewielki wskaźnik niewypłacalności stanowi poważne wyzwanie w zakresie odzyskiwania należności.

Bilans:

Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, wyzwania te wpłyną negatywnie na banki w krótkim i średnim okresie. Inwestycje w wyspecjalizowane umiejętności, dane, systemy i analitykę również wymagałyby restrukturyzacji po przepracowaniu tego splotu wydarzeń. Doświadczenia historyczne wskazują na co najmniej 10% wzrost efektywności działań windykacyjnych w przypadku zlecania usług wyspecjalizowanemu dostawcy – co stanowi kluczową różnicę w przychodach w czasie.

Doświadczenie klienta:

Banki potrzebują wysoko wykwalifikowanych specjalistów i procesów do obsługi przedsiębiorstw w każdej sytuacji – od tych w trudnej sytuacji, przez klientów stających na nogi, po innych, którzy starają się uniknąć spłaty. Szereg opcji cyfrowych i podejście skoncentrowane na kliencie są niezbędne z perspektywy etycznej i reputacyjnej.

Najważniejsze jest, aby banki i ich partnerzy dostosowali rozwiązania do konkretnych okoliczności – to najlepszy sposób na zapewnienie wyższych zwrotów i dostarczenie pozytywnego doświadczenia klienta
Stanislav Krasnodemskyi, M&A Director w Intrum

Co można zrobić, aby ograniczyć ryzyko?

Wszystkie te wyzwania będą miały negatywny wpływ na rentowność, jeśli nie zostaną podjęte. Ważne jest, aby banki miały wykwalifikowanych partnerów, którzy pomogą im zaprojektować rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych portfeli. Intrum, jako wiodąca firma w Europie zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami, jest głównym serwisantem wierzytelności MŚP. Jesteśmy przygotowani do wspierania banków w poszukiwaniu rozwiązań dla ich kredytów zagrożonych – od obsługi po sprzedaż i wydzielenie portfela.

Aby porozmawiać z nami o potrzebach Twojej firmy, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz.