Intrum publikuje European Consumer Payment Report 2019

Konsumenci z Europy mają trudności w odnalezieniu się w coraz to bardziej niepewnym świecie.

 • Stres związany z kwestiami finansowymi wśród Europejczyków rośnie. Prawie połowa z nich (45%) jest zdania, że ich rachunki rosną szybciej niż dochody, co generalnie wpływa negatywnie na ich samopoczucie. 47% polskich konsumentów zgadza się z tym stwierdzeniem.
 • Kultura pożyczania także przybiera na sile, szczególnie wśród młodych Europejczyków. Rośnie liczba osób (obecnie 24%), które pożyczają pieniądze lub sięgają po kartę kredytową, by opłacić rachunki.
 • W miarę przypływu kolejnych wyzwań finansowych, konsumenci mają coraz większą trudność w utrzymaniu bezpieczeństwa finansowego
  w dłuższej perspektywie czasowej. 36% zapytanych przez Intrum twierdzi, że będzie mieć problem, aby żyć w komfortowych warunkach na emeryturze.
 • Europejscy konsumenci przeceniają swoją wiedzę na temat finansów. 69% twierdzi, że otrzymało wystarczającą wiedzę w obszarze finansów osobistych. Jednak podczas badania, 37% osób źle dopasowało podstawowe terminy dotyczące pieniędzy i finansów, do ich definicji. Co więcej, ten odsetek wynosił 50% w grupie wiekowej 18-21 lat.

Intrum prezentuje siódmą edycję Europejskiego Raportu Płatności Konsumenckich (European Consumer Payment Report).

Wyniki raportu pokazują, że rachunki konsumentów w dalszym ciągu przewyższają ich dochody, zwiększając poziom stresu związanego z finansami. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, w których znajdują się również dzieci, 48% osób (rodzice), ma podobne obawy.

Pomimo tego, że większość konsumentów w Europie (75%) jest w stanie odkładać co miesiąc część swoich dochodów, to jednak więcej niż połowa (52%) nie jest zadowolona z wysokości sum, które oszczędza. W Polsce ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 65%. Tylko ok. 30% mieszkańców Europy oszczędza z myślą o emeryturze, a 2/5 (36%) uważa, że będzie ich stać na wygodne życie w tym okresie, biorą pod uwagę ich zdolność do oszczędzania w długim terminie.

Konsumenci w Europie coraz bardziej polegają na kredytach i pożyczaniu pieniędzy, jako na sposobie finansowania codziennych wydatków. Są do tego zachęcani przez media społecznościowe, zwiększoną dostępność do szybkich pożyczek i zakupów online. Ponad połowa (51%) badanych w wieku 18-21 lat przyznaje, że media społecznościowe wywierają presję, by kupowali więcej, niż powinni.

– Europejscy konsumenci mają trudności w odnalezieniu się w coraz to bardziej niepewnym świecie. Nasze badania pokazują, że kultura pożyczania rośnie w siłę, a w dodatku coraz więcej konsumentów zmaga się z rosnącymi kosztami życia. Daje się zauważyć, że podstawowa znajomość kwestii związanych z finansami wśród konsumentów stale maleje, szczególnie wśród przedstawicieli młodszej generacji. Wyniki wyraźnie wskazują, że musimy kontynuować nasze działania na rzecz zrównoważonej gospodarki, właśnie dla konsumentów – mówi Mikael Ericson, President & CEO Intrum.

 

Barometr dobrobytu finansowego

 

Nowym elementem European Consumer Payment Report 2019 jest Barometr Dobrobytu Finansowego (Financial Wellbeing Barometer). Barometr pozwala na analizowanie i porównywanie ze sobą odczuć na temat bezpieczeństwa finansowego i kontrolowania finansów osobistych każdego dnia, konsumentów z 24 rynków w całej Europie.

Barometr wskazuje ogólny wskaźnik dobrobytu finansowego dla każdego kraju – ogólny wynik pochodzący z analizy czterech filarów. Niemcy, Austria i Szwecja znajdują się w czołówce rankingu. Grecja, Litwa oraz Polska zajmują ostatnie miejsca. Najważniejsze wnioski:

 • Zdolność do płacenia rachunków na czas:
  • Niemieccy konsumenci są pewni tego, że będą mogli płacić rachunki na czas – co 3 konsument w Polsce jest tego bardzo pewny, a 40% ma pewność, że będzie mogło uiszczać swoje płatności na czas.
  • „Zdrowy”/wysoki rozporządzalny dochód w Norwegii.
  • Trudności finansowe, z którymi zmagają się konsumenci w Grecji, są znaczące.
 • Łatwość zadłużania się:
  • Nawyk pożyczania daje się zaobserwować w krajach, w których stosunek długów do dochodów jest najwyższy.
  • Kultura pożyczania rośnie w siłę w Centralnej i Wschodniej Europie. 33% polskich konsumentów w ciągu 6 ostatnich miesięcy pożyczyło pieniądze lub zaciągnęło kredyt, by opłacić rachunki.
 • Oszczędzanie na przyszłość:
  • Oszczędzanie w perspektywie długoterminowej obecne najwyraźniej daje się zaobserwować w krajach z najwyższą pozycją w rankingu (Szwecja, Szwajcaria i Niemcy).
  • Wysoki poziom edukacji finansowej, w krajach, które zajmują wysoką pozycję w rankingu.
  • Kraje, które zajmują niższą pozycję w rankingu, wykazują różne nawyki w kwestii oszczędzania (Grecja, Rumunia i Litwa).
 • Wiedza na temat finansów:
  • Daje się zauważyć korelację pomiędzy posiadaniem wiedzy na temat finansów, a skłonnością do oszczędzania (Finlandia zajmuje pierwsze miejsce).
  • Szeroki wybór źródeł, skąd konsumenci mogą czerpać wiedzę na temat finansów, wśród krajów, które zajmują wysoką pozycję
   w rankingu (konsumenci z Wielkiej Brytanii i Irlandii chętniej szukają porad u niezależnych ekspertów finansowych).

 

O raporcie European Consumer Payment Report 2019

 

Raport bazuje na danych zebranych od 24,004 konsumentów z 24 krajów w Europie, by zyskać́ spojrzenie na ich codzienne życie, ich wydatki oraz zdolność́ do zarządzania finansami gospodarstwa domowego każdego miesiąca. Intrum kontaktuje się 250 000 zadłużonych konsumentów w całej Europie każdego dnia.

Pełny raport jest dostępny od 28 listopada na stronie.