Kupno wierzytelności

Kupno portfeli wierzytelności masowych to wiodąca działalność naszej firmy.

Kupno wierzytelności

Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami – zamyka proces dla tych wierzytelności, które, z punktu widzenia Klienta, nie zostały spłacone pomimo zastosowania pełnego procesu dochodzenia wierzytelności.


Do realizacji transakcji zakupu portfeli wierzytelności masowych Intrum, stworzyła strukturę organizacyjną, umożliwiającą dokonywanie cesji wierzytelności w ramach umowy sprzedaży wierzytelności z funduszem sekurytyzacyjnym.


Uczestniczymy w zakupie:


1. portfeli wierzytelności (prywatne, spółki jawne, spółki cywilne, działalności gospodarcze),
2. wierzytelności wymagalnych i bezspornych,
3. wierzytelności bez względu na etap procesu windykacji,
4. portfeli wierzytelności z tytułu:
   • kredytów bankowych (kredyty konsumenckie, zadłużenia w ROR, karty kredytowe, kredyty samochodowe, itp.),
   • usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, Internet),
   • ubezpieczeń (składki, zwroty prowizji agentów, itp),
   • usług komunalnych (wywóz śmieci, energia elektryczna, itp.),
   • usług abonamentowych (TV kablowa, cyfrowa),
   • mandaty (komunikacji miejskiej, komunalne, itp.).

Umowa sprzedaży wierzytelności, o ustalonym wcześniej przez strony kształcie, jest zawierana dla każdego sprzedawanego portfela indywidualnie.

Kryteriami warunkującymi wysokość proponowanej przez nas ceny zakupu są m. in.:


1. jakość i zakres danych przesłanych do wyceny,
2. możliwość przeprowadzenia due diligence (badanie jakości dokumentacji) oraz wielkość próbki dla badania,
3. wielkość portfela – liczba dłużników,
4. jednorodność portfela – zadłużenia wynikające z tych samych lub podobnych umów,
5. brak spraw o wartości znacznie odbiegających od średniej wartości sprawy w portfelu,
6. średni wiek portfela (sprawy bieżące, jak i 10-letnie),
7. typ dłużników (osoby fizyczne, osoby prowadzące działalność gospodarczą),
8. rodzaj zadłużenia (kredyt bankowy, usługi telekomunikacyjne itd.),
jakość dokumentacji i dostępność (umowy, faktury, poręczenia, zabezpieczenia).

Proces sprzedaży wierzytelności może zostać zamknięty już w 14 dni. Czas procesu sprzedaży wierzytelności uzależniony jest szczególności od wielkości oferowanych portfeli (liczby wierzytelności oraz wartości portfela), złożoności prac informatycznych, mających na celu wygenerowanie odpowiednich danych oraz zagadnień prawnych związanych z procesem decyzyjnym

 

Skontaktuj się z nami

W sprawie sprzedaży wierzytelności prosimy o kontakt: zakupy@intrumtfi.pl

Agnieszka Kunkel
Dyrektor Kupna Wierzytelności
Kom.: +48 608 091 184
Fax: +48 22 576 66 68
e-mail: agnieszka.kunkel@intrumtfi.pl